icon

icon

icon

 iconMANUAL GIR DE ELECTROPERU S.A

 
              a) Manual de Gestión Integral de Riesgos (GIR) de ELECTROPERU S.A.

              b) Protocolo General del Manual GIR

             c) Niveles de apetito, tolerancia y capacidad de ELECTROPERU S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Electroperu 2014 | Todos Derechos Reservados

Responsable Transparencia: Sr. Rafael Alva Salvador

Encargado de la Entrega de Información Abg. Marco Antonio Cahuana Sulca